BRIDGE - Một chặng đường - T.I.C TALK

Buổi chia sẻ T.I.C talk #2 "Bridge - Một chặng đường" do Trung tâm thông tin TOTO kết hợp với Văn phòng kiến trúc TOOB Studio đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 16/11/2019.

VIDEO về sự kiện :

https://www.facebook.com/TOTOinformationcenter/videos/568239667321850/