BAMBOO PAVILION

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm hoàn thành

Toob Studio

Ba Vì , Việt Nam

200m2

2015

Với kết cấu hoàn toàn bằng tre và mái lá , công trình được thiết kế dành cho các hoạt động nhóm của những con người đang làm việc và sinh sống tại khu vực này.

Chúng tôi muốn công trình - với khối tích không nhỏ , không gây tác động lớn đến cảnh quan vốn đẹp sẵn có của khu vực.