BAR 56MM

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm thiết kế

Toob Studio

Hà Nội

200m2

2021

56MM là một công trình dịch vụ nằm giữa lòng một con phố tại Hà Nội.Đây là không gian suy tưởng của chúng tôi về một thời đại trong một tương lai không xác định.

Với cảm hứng từ những hang động trong thiên nhiên, không gian này trở thành nơi trú ngụ cũng như bảo vệ con người trước những biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và thiên tai.