BG HOUSE

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm hoàn thành

Toob Studio

Bắc Giang

200m2

2018