TOOB Studio là một văn phòng kiến trúc được sáng lập bởi KTS. Nguyễn Hồng Quang vào năm 2014. Tại đây, chúng tôi luôn tìm kiếm sự tối ưu hóa khả năng của kiến trúc, dựa trên việc tổng hợp từ các yếu tố công năng, bối cảnh và cốt lõi nhân văn.

Nguyễn Hồng Quang