Giải thưởng Top10 nhà đẹp 2018

Bài phỏng vấn KTS Nguyễn Hồng Quang :

https://kienviet.net/2019/04/13/kts-nguyen-hong-quang-toob-studio-toi-thich-thu-thach-cac-gioi-han-cua-ban-than

VIdeo về công trình HP House :

https://www.facebook.com/top10houses/videos/347263839480231/

Talkshow “Xu hướng nhà ở đương đại” nằm trong khuôn khổ Lễ trao giải Top 10 Nhà đẹp 2018

https://www.facebook.com/kienvietdotnet/videos/307667283459352/UzpfSTM4NDI4Mjc1MjQyNDY0OTo0MDA5OTQxOTQwODY4Mzg/