BGH2

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm thiết kế

Toob Studio

Bắc Giang

250m2

2022