Corner House

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm thiết kế

Toob Studio

Hà Nội

90m2

2019

Đây là dự án cải tạo lại một ngôi nhà cũ 5 tầng. Sự can thiệp vào phần bê tông hiện trạng là không nhiều.

Công trình là kết quả của sự ứng xử với bối cảnh một góc phố Hà Nội.