PT HOUSE

Thiết kế

Địa điểm

Diện tích

Năm thiết kế

Toob Studio

Phú Thọ, Việt Nam

200m2

2020